โปรแกรมหน้าร้านpos – ช่วยเหลือผู้ใช้งาน e-posshop.com

E20 โปรแกรมหน้าร้าน

E20 โปรแกรมหน้าร้าน

หากลูกค้าชำระเงินสด จะแสดงหน้าต่าง ชำระเงินโดยพนักงานคีย์จำนวนเงินที่ลูกค้าจ่าย และระบบจะทำการคำนวนเงินทอนให้ แล้วพนักงานกด “ทอนเงิน/พิมพ์ใบเสร็จ”