ระบบข้อมูลลูกค้า – ช่วยเหลือผู้ใช้งาน e-posshop.com

E24 ข้อมูลลูกค้า

E24 ข้อมูลลูกค้า

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลลูกค้า โดยชื่อ-นามสุกล เลขที่ผู้เสียภาษี และเบอร์โทร และเพิ่มเติมแก้ไขข้อมูลลูกค้า