ช่วยเหลือผู้ใช้งาน e-posshop.com – หน้า 3 – ช่วยเหลือโปรแกรมร้านค้าโปรแกรมร้านอาหาร ร้านกาแฟ โปรแกรมบัญชี

E20 โปรแกรมหน้าร้าน

E20 โปรแกรมหน้าร้าน

หากลูกค้าชำระเงินสด จะแสดงหน้าต่าง ชำระเงินโดยพนักงานคีย์จำนวนเงินที่ลูกค้าจ่าย และระบบจะทำการคำนวนเงินทอนให้ แล้วพนักงานกด “ทอนเงิน/พิมพ์ใบเสร็จ”