ช่วยเหลือผู้ใช้งาน e-posshop.com – หน้า 2 – ช่วยเหลือโปรแกรมร้านค้าโปรแกรมร้านอาหาร ร้านกาแฟ โปรแกรมบัญชี

E53 ประเภทรายจ่าย

E53 ประเภทรายจ่าย

ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสามารถเพิ่มรายการจ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากที่ระบบกำหนดไว้ได้ด้วยตนเอง โดยตั้งค่าตามขั้นตอน

E26 ข้อมูลลูกหนี้

E26 ข้อมูลลูกหนี้

เมนู E26 ข้อมูลลูกหนี้ ระบบจะแสดงรายการขายทั้งหมด ที่ชำระเงินโดยที่ไม่ใช่เงินสด เช่น พร้อมเพย์, เงินโอน,เซคธนาคาร เป็นต้น

E24 ข้อมูลลูกค้า

E24 ข้อมูลลูกค้า

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลลูกค้า โดยชื่อ-นามสุกล เลขที่ผู้เสียภาษี และเบอร์โทร และเพิ่มเติมแก้ไขข้อมูลลูกค้า