E44 ประวัติปรับปรุงสต๊อก – ช่วยเหลือผู้ใช้งาน e-posshop.com
E44 ประวัติปรับปรุงสต๊อก

** สามารถกำหนดรายการที่ต้องการทำสต๊อกได้ที่ เมนู A01 สินค้าและบริการ

พนักงานสามารถดูรายละเอียด และสั่งพิมพ์ โดยมีอย่ 2 รูปแบบ 1 รูปแบบเครื่องพิมพ์ปกติ และ 2 รูปแบบเครื่องพิมพ์สลิป

ดูได้ดังรูปด้านล่าง

E44 ประวัติปรับปรุงสต๊อก

Comments are closed.