E43 เพิ่ม-ลดสต๊อก – ช่วยเหลือผู้ใช้งาน e-posshop.com
e43 เพิ่มลดสต๊อกสินค้า
e43 เพิ่มลดสต๊อกสินค้า

** สามารถกำหนดรายการที่ต้องการทำสต๊อกได้ที่ เมนู A01 สินค้าและบริการ

พนักงานสามารถเพิ่มลดสต๊อกได้ที่เมนู E43 เพิ่มลดสต๊อก  จะแสดงรายละเอียดดังนี้

  • ระบบรับรองการนำสินค้าเข้าสต๊อกโดยการยิงบาร์โค้ด (มีวีดีโดแนะนำ)
  • พนักงานสามารถเลือกรายการสินค้าโดยเลือกที่กล่อง “เลือกรายการ” จะแสดงข้อมูลสินค้าที่ต้องการเพิ่มลดสต๊อก ดังรูป 
  • เลือกรายการที่ต้องการปรับแก้สต๊อก เช่นต้องการเพิ่ม 5 รายการ ให้เลือกรายการที่ต้องการเพิ่ม แล้วพิมพ์หมายเลข 5 แล้วกดเพิ่ม ดังรูป

ระบบจะแสดงข้อมูลรายการที่เราเพิ่ม และข้อมูลในสต๊อกเดิม รวมทั้งผลรวมคงเหลือในสต๊อก ดังรูป

  • หากพนักงานต้องการลดจำนวนรายการในสต๊อก ให้พิมพ์เครื่องหมาย – หน้าตัวเลข เช่น -5 ดังตัวอย่าง

หากยกเลิกการทำรายการแล้ว ให้กดปุ่ม ลบ

หากทำรายการเสร็จแล้วต้องกด ยืนยันการปรับสต๊อกทุกครั้ง
ยืนยัน อัฟเดตสต๊อก

  • พนักงานดูประวัติการปรับลดสต๊อกได้ที่เมนู E44 ประวัติการปรับปรุงสต๊อก

ต้องกดยืนยันทุกครั้ง ข้อมูลถึงจะถูกบันทึก
ยืนยัน อัฟเดตสต๊อก

E43 เพิ่ม-ลดสต๊อก

Comments are closed.