E41 สต๊อกคงเหลือ – ช่วยเหลือผู้ใช้งาน e-posshop.com
e41 รายการสต๊อกคงเหลือ
e41 รายการสต๊อกคงเหลือ

** สามารถกำหนดรายการที่ต้องการทำสต๊อกได้ที่ เมนู A01 สินค้าและบริการ

พนักงานสามารถดูรายละเอียดสต๊อกคงเหลือ โดยไปที่เมนู E41 สต๊อกคงเหลือ จะแสดงรายละเอียดดังนี้

  • พนักงานสามารถค้นหารหัส/ชื่อ/หมวดหมู่ ได้จากกรองข้อความด้านบน
  • ในกรอบสีแดง พนักงานสามาถกำหนดจำนวนสินค้าทีต้องการมีในสต๊อก ระบบจะคำนวนสินค้าที่ต้องการเพิ่มลดใน หัวข้อ “เพิ่ม/ลด” 
    • เช่น รายการที่ 1 ต้องการทำสต๊อกสินค้า จำนวน 20 ชิ้น แต่สต๊อกคงเหลือเพียงแค่ 4 ชิ้น  ระบบจึงคำนวนออกมาให้พนักงานควรสั่งชื้อเพิ่ม +16 ชิ้น จึงจะเท่ากับจำนวนที่ตั้งไว้
  • พนักงานตั้งค่าการตัดสต๊อกได้ที่เมนู E42 ตั้งค่าการตัดสต๊อก (มีวีดีโอแนะนำ)
  • พนักงานสามารถเพิ่มสต๊อกได้ที่เมนู E43 เพิ่ม/ลด สต๊อก (มีวีดีโอแนะนำ)
  • พนักงานดูประวัติการปรับลดสต๊อกได้ที่เมนู E44 ประวัติการปรับปรุงสต๊อก

E41 สต๊อกคงเหลือ

Comments are closed.