E22 จัดการรายการขายทั้งหมด – ช่วยเหลือผู้ใช้งาน e-posshop.com
e22 จัดการรายการขายทั้งหมด
e22 จัดการรายการขายทั้งหมด

พนักงานสามารถดูรายการขายได้ที่เมนู E22 ประวัติการขาย ระบบจะแสดงรายการขายทั้งหมด

 • พนักงานสามารถค้นหาเลขที่ใบเสร็จกับวันที่ทำการขายโดยกล่องค้นหา หากเลขที่ใบเสร็จเป็น T000001 ให้กรอกแค่เลข 1
 • สามารถดาวโหลดประวัติการขาย โดยกดปุ่ม ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์ Excel
 • รายการดังรูปภาพ กรอบสีแดง ประกอบด้วย
  • ดูรายละเอียด คือรายละเดียดการขายสินค้า
  • พิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ คือพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ ในการณีที่ไม่สามาราพิมพ์ได้หลักการขาย สามารถเข้าพิมพ์ได้ในเมนูนี้
  • จัดทำใบกำกับภาษี คือการจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็ม
  • ยกเลิกการขาย คือ ยกเลิกรายการที่ขาย ระบจะทำการลบรายการขายนั้น และคืนสต๊อกสินค้า

E22 จัดการรายการขายทั้งหมด

Comments are closed.