วิธีการชำระเงิน/แจ้งผลการชำระเงิน – ช่วยเหลือผู้ใช้งาน e-posshop.com

แจ้งผลการชำระเงิน ผ่านทางระบบ https://www.e-posshop.com

เลือกรายการและกรอกรายละเอียดข้อมูลการชำระเงิน และแนบหลักฐานการชำระเงิน

หลังจากแจ้งผลการชำระเงินเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ และจะทำการต่ออายุการใช้งานให้ลูกค้า

ระยะเวลา ไม่เกิน 3 ชั่วโมง หรือกรณีเร่งด่วนให้โทรแจ้งที่หมายเลย 090-053-7553

วิธีการชำระเงิน/แจ้งผลการชำระเงิน

Comments are closed.