การลงทะเบียนใช้งานระบบ ทำอย่างไร ? – ช่วยเหลือผู้ใช้งาน e-posshop.com

การลงทะเบียนใช้งานระบบมีขั้นตอนดังนี้

กดปุ่ม ลงทะเบียนใช้งาน หน้า
https://www.e-posshop.com หรือ ลงทะเบียนได้ที่
https://www.e-posshop.com/regis.php

กรอกข้อมูล การลงทะเบียนให้ครบ

แล้วกดปุ่ม ลงทะเบียนหลังจากลงทะเบียนเรียนร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปยัง อีเมล์ที่ท่านแจ้ง

เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

*หมายเหตุ อีเมล์ อาจอยู่ในกล่องจดหมายขยะ (Junk mail )

ลงทะเบียนใช้งาน
ลงทะเบียนใช้งาน ระบบร้านค้า ร้านอาหาร โปรแกรม pos
การลงทะเบียนใช้งานระบบ ทำอย่างไร ?

Comments are closed.