คู่มือการใช้งาน – หน้า 2 – ช่วยเหลือผู้ใช้งาน e-posshop.com

E26 ข้อมูลลูกหนี้

E26 ข้อมูลลูกหนี้

เมนู E26 ข้อมูลลูกหนี้ ระบบจะแสดงรายการขายทั้งหมด ที่ชำระเงินโดยที่ไม่ใช่เงินสด เช่น พร้อมเพย์, เงินโอน,เซคธนาคาร เป็นต้น

E24 ข้อมูลลูกค้า

E24 ข้อมูลลูกค้า

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลลูกค้า โดยชื่อ-นามสุกล เลขที่ผู้เสียภาษี และเบอร์โทร และเพิ่มเติมแก้ไขข้อมูลลูกค้า

E20 โปรแกรมหน้าร้าน

E20 โปรแกรมหน้าร้าน

หากลูกค้าชำระเงินสด จะแสดงหน้าต่าง ชำระเงินโดยพนักงานคีย์จำนวนเงินที่ลูกค้าจ่าย และระบบจะทำการคำนวนเงินทอนให้ แล้วพนักงานกด “ทอนเงิน/พิมพ์ใบเสร็จ”