การจดทะเบียนประกอบธุรกิจ – ช่วยเหลือผู้ใช้งาน e-posshop.com

6 ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท ด้วยตัวเอง

การจดทะเบียนบริษัท

สำหรับเพื่อนๆ ที่ได้ผันตัวเองมาริเริ่มกิจการที่เป็นของตัวเองนั้น มักคิดอยู่เสมอเลยว่าการจดทะเบียนบริษัทด้วยตนเองเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ซับซ้อนและเกินความสามารถของตัวเองอย่างแน่นอน จึงมักจะหาทางออกด้วยการไปเสียเงินจ้างผู้อื่นไปดำเนินการ